تعاملات سازنده در جهت چشم انداز پیش رو

تعاملات سازنده در جهت چشم انداز پیش رو

شرکت صنعتی بهپاک به صورت جدی و با تمام ظرفیت برای توسعه و ارتقاء فعالیت های تولیدی خود با شرکت های داخلی و خارجی تعاملات سازنده ایجاد کرده است.

مهندس هرگاهی سرپرست شرکت صنعتی بهپاک با تاکید به انجام کار گروهی در بهپاک، به تعامل و برقراری ارتباط با تامین کنندگان خارجی و وارد کنندگان مواد اولیه مورد نیاز این شرکت اشاره کرد و افزود، شرکت صنعتی بهپاک در طی بیش از پنج دهه فعالیت خود، با شرکا تجاری و مجموعه های بزرگ تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک زیادی ارتباط و تعامل داشته است. اما باز هم  با توجه به شرایط و نیاز بازار، باید با تلاش و پشتکار مجموعه خود را ارتقاء دهیم و منافع سهامداران را در نظر بگیریم تا به سود مورد نظر دست پیدا کنیم.

سرپرست شرکت صنعتی بهپاک به جلسات متعدد با تامین کنندگان مختلف اشاره کرد و افزود، با توجه به محصولات جدید شرکت در حوزه خوراک دام و طیور نیز، از تجربیات شرکت های داخلی نیز استفاده کردیم و در کنار رقابت در نظر داریم به صورت تعاملی خطوط خوراک دام و طیور را راه اندازی شود.

لازم به توضیح است طی جلساتی چالش های تولید، بازاریابی و ورود به بازارهای هدف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نوشته های مرتبط