اعضای هیئت مدیره بهپاک

اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت بهپاک را در لیست زیر مشاهده کنید.

Behpak Board of Directors
حمید هرگاهی
حمید هرگاهی

سرپرست و نائب رئیس هیئت مدیره

سید جواد احمدی
سید جواد احمدی

رئیس هیئت مدیره

ابوالفضل علی مراد
ابوالفضل علی مراد

عضو هیئت مدیره

 قدرت رجبی
قدرت رجبی

عضو هیات مدیره