تاريخچه شركت و فعاليت 

تاسیس و سرمایه شرکت

الف- تاسیس

شرکت صنعتی بهپاک (سهامی عام) در تاریخ 1347/06/09 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس  و تحت شماره 84 مورخ 1347/06/14 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت رسید که متعاقبا بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1347/12/18 مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و تحت شماره 13190 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1373/12/21 به شرکت سهامی عام تبدیل و از تاریخ 1374/3/21 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در سال 1388 به دلیل عدم احراز معیارهای حضور (عمدتا به دلیل زیاندهی شرکت در سنوات گذشته)، سهام شرکت از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف گردیده است که متعاقبا در تاریخ 1392/07/21 با شماره 11184 در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس درج گردید و نماد این شرکت در تاریخ 1393/1/25 در بازار توافقی فرابورس گشایش و مورد معامله قرار گرفت. با توجه به روند مثبت فعالیت این شرکت در بازار فرابورس ایران، پیرو نامه شماره 95/2/57690 مورخ 1395/11/16 فرابورس ایران، عرضه اولیه سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران در تاربخ 1395/11/17 انجام و از تاریخ مذکور تا کنون معاملات سهام این شرکت در بازار دوم فرابورس ایران انجام می گیرد.

تصویری از ورودی کارخانه شرکت صنعتی بهپاک که در صنعت سویا در کشور کار می کند.

ب- سرمایه

سرمایه شرکت از بدو تاسیس مبلغ 212/5 میلیون ریال (شامل تعداد 4250 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 50000 ریال) بوده که طی 9 مرحله به مبلغ 320 میلیارد ریال (شامل تعداد 320،000،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) افزایش یافته است. همچنین به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/19 و در اجرای بهره برداری از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت های پذیرفته شده در بورس ، سرمایه شرکت از مبلغ 320 میلیارد ریال به مبلغ 500 میلیارد ریال منقسم به 500 میلیون سهم 1000 ریالی افزایش یافت. 

همچنین بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/30  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,099,000 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) افزایش یافته است.

ج- فعالیت های اصلی :

موضوع فعالیت شرکت طبق بند 2 اساسنامه عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین کارهای تولیدی، بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.

د- محصولاتی که اکنون در شرکت صنعتی بهپاک تولید می شود به شرح زیر است:

  1.  روغن خام (سویا،کلزا، آفتابگردان)
  2. پروتئین خانوار
  3. پروتئین صنعت
  4. لسیتین
  5. انواع کنجاله دانه های روغنی
  6. نرمه اسکرینر
  7. آرد سویا