افزایش 32 درصدی سرمایه شرکت بهپاک

افزایش 32 درصدی سرمایه شرکت بهپاک

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی بهپاک افزایش 32 درصدی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی بهپاک، در تاریخ 11 بهمن 1401 مجمع عمومی فوق العاده با حضور  68 درصد سهامداران برگزار گردید.

افزایش سرمایه از مبلغ 3099 میلیارد ریال به مبلغ 4100 میلیارد ریال منقسم به 4100 میلیون سهم با نام، به ارزش اسمی 1000 ریال از محل سود انباشته به میزان مالکیت سهامداران از طریق صدور سهام جدید تصویب گردید.

همچنین ماده 19 اساسنامه طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با رای سهامداران اصلاح گردید.

لازم به توضیح است که با توجه به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قطعیت افزایش سرمایه منوط به تایید نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

نوشته های مرتبط