درخشش بهپاک در همایش ملی تک

درخشش بهپاک در همایش ملی تک

شرکت صنعتی بهپاک در بخش طرح چالش های پیش رو صنعت منتخب اولین رویداد نوآوری باز (ملی تک) شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی بهپاک، اولین رویداد نوآوری باز به مدت  ۳ روز در دی ماه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تحت عنوان (ملی تک) برگزار شد، که در آن تیم های دانشجویی، شرکت های دانش بنیان و شرکت های تابعه گروه توسعه ملی حضور یافتند.

رویداد نوآوری باز گروه توسعه ملی در دانشگاه صنعتی شریف با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی، مدیران صنعتی، مدیران بانک ملی ایران و دانشجویان و فعالین عرضه صنعت برگزار شد.

علی ملکی، عضو هیئت علمی و رئیس مرکز برنامه ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی شریف در ابتدای شروع به کار این همایش به بیان اهمیت برگزاری رویداد «ملی ­تک» پرداخت و گفت: رابطه صنعت و دانشگاه طی 3 دهه اخیر بارها و بارها از سوی مسئولین دانشگاهی، دولتی و صنعتی مطرح شده و تبدیل به واژه ای کلیشه ای شده است اما هنوز برنامه راهبردی جامعی برای تنظیم این ارتباط شکل نگرفته است.

همچنین علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران، فرهاد زرگری، عضو هیئت مدیره گروه توسعه ملی، حسن حدادپور، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و سایر چهره های علمی در این همایش حضور به هم رساندند.

همایش 3 روزه ملی تک، با رویکرد بیان چالش های صنایع و شرکت های تولیدی زیر مجموعه گروه توسعه ملی در بحث انرژی، آب و محیط زیست، محصولات تولیدی، نگهداری و تعمیرات و فرایندهای صنایع شیمیایی و صنایع غذایی با حضور مخترعین، تیم های نو آور، فن آور و شرکت های دانش بنیان کشور ارائه گردید.

در این رویداد “طراح چالش برتر” به احمد زاهدی مدیر تولید و نوآوری شرکت صنعتی بهپاک که به نمایندگی از این شرکت در همایش نوآوری باز (ملی تک) حضور پیدا کرده بود رسید.

مهندس زاهدی در این رویداد به بیان چالش های حوزه صنایع غذایی، فرایندهای نگهداری و تعمیرات دستگاه ها، پرداخت که به همین دلیل به عنوان طراح چالش های برتر انتخاب گردید.

گفتنی است، یکی از اهداف برگزاری این رویداد طرح چالش ها و بیان راهکارها بود. که مقرر گردید تیم های دانشجویی، شرکت های دانش بنیان و نخبگان حاضر در رویداد، طرح های پیشنهادی خود در راستای رفع چالش ها در قالب طرح ارائه دهند تا در شرکت هایی مانند شرکت صنعتی بهپاک با حمایت گروه توسعه ملی به کار گرفته شود.

Related Posts