افزایش 30 درصدی سرمایه شرکت بهپاک

افزایش 30 درصدی سرمایه شرکت بهپاک

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنعتی بهپاک افزایش 30 درصدی سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید تصویب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی بهپاک، در تاریخ 10 بهمن 1402 مجمع عمومی فوق العاده با حضور 65/68 درصد سهامداران برگزار گردید. افزایش سرمایه از مبلغ 4100 میلیارد ریال به مبلغ 5332 میلیارد ریال منقسم به 5332 میلیون سهم با نام، به ارزش اسمی ۱۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به میزان مالکیت سهامداران از طریق صدور سهام جدید تصویب گردید. همچنین مواد 18 و 28 اساسنامه طبق ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با رای سهامداران اصلاح گردید. مضافا مجمع در راستای بهره مندی شرکت از معافیت مالیاتی بند (ه) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر نمود نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکت ها حداکثر تا پایان سال 1402 اقدام گردد.

نوشته های مرتبط