بازدید دادستان بهشهر از شرکت صنعتی بهپاک

بازدید دادستان بهشهر از شرکت صنعتی بهپاک

دادستان محترم بهشهر از واحدهای تولیدی مستقر در شرکت صنعتی بهپاک بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات آنها قرار گرفت. در ابتدای این بازدید، جلسه ای با حضور معاونت های محترم اداری و بهره برداری برگزار شد که مشکلات خود را در حوزه های مختلف را مطرح کردند. ابوالقاسم کیانی به همراه رجبی معاون اداری و زاهدی معاون بهره برداری از واحد های مختلف این شرکت بازدید نموده؛ و با استماع توضیحات مدیران این واحدها از نزدیک در جریان فعالیت و مشکلات آن‌ها قرار گرفت. دادستان محترم بهشهر در حاشیه این بازدید ضمن اظهار خرسندی از عملکرد شرکت اعلام نمود؛ دستگاه قضا آماده همکاری با شرکت صنعتی بهپاک در زمینه های مختلف به خصوص رفع موانع تولید می باشد.

نوشته های مرتبط