بازدید مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

بازدید مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

جناب آقای دکتر الیاسی مدیر کل محترم دفتر مرکزی حراست شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و هیات همراه از واحدهای تولیدی روغنکشی و پروتئین سویای سبحان و پروژه توسعه محور کارخانه خوراک دام و طیور در مورخ 06 / 11 / 1402 بازدید نمودند .

همچنین از تاسیسات و اماکن شرکت و امکانات واحد حفاظت فیزیکی نیز بازدید به عمل آوردند . آقای دکتر الیاسی در فرصت پیش آمده ، گفتگوی صمیمانه با پرسنل شیفت کار واحدهای تولیدی و حفاظت فیزیکی داشتند و از نزدیک با مشکلات آنان آشنا گردیدند .

در ادامه بازدید ، آقای دکتر الیاسی ضمن تاکید بر لزوم اجرای طرح های توسعه محور برای دوام و بقای شرکت و نیز بر حفظ بیت المال و پیشگیری از عوامل تهدید از جمله تخلفات و فساد در محیط کار که خسارت جبران ناپذیری به اموال و دارایی های شرکت وارد می شود ، اشاره نمودند .

نوشته های مرتبط