برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در شرکت صنعتی بهپاک

برگزاری دوره آموزشی ” مدیریت دانش ” در شرکت صنعتی بهپاک

در روز شنبه مورخ 30 / 10 / 1402 دوره آموزشی " مدیریت دانش " با حضور اعضای محترم معاونین، مدیران، روسا و کارشناسان واحدها در محل ساختمان آموزش بهپاک برگزار گردید. با توجه به اینکه دانش یکی از منابع اصلی در رشد و توسعه سازمان هاست، این دوره آموزشی با هدف اصلی بهبود کارآئی، شناسائی بهتر دانش سازمان، بهره وری، حفظ اطلاعات، مستندسازی ، ثبت تجربه و نحوه اشتراک گذاری آن برگزار شد. در این دوره آموزشی، فراگیران ضمن آشنائی با محتوای این دوره آموزشی، از نحوه اجرای صحیح فرآیند مدیریت دانش و نقشه راه آن آشنا شدند.

نوشته های مرتبط