بهپاک عضو هیات مدیره انجمن صنفی روغن‌کشی ایران شد.

بهپاک عضو هیات مدیره انجمن صنفی روغن‌کشی ایران شد.

مجمع عمومی عادی سالانه انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی ایران به منظور تصویب صورت های مالی انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن با حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت صنعتی بهپاک، در این مجمع و پس از تصویب صورت های مالی منتهی به 29/12/1401 انتخابات اعضاء هیات مدیره و بازرس برگزار، و پس از شمارش آرا ابوالحسن خلیلی، ابوالفضل بوژمهرانی، محمد صادق نوری، علی محمد چوپانی، تیمور محمدی، علی دانا و محمدرضا شریفی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مومن علی خزائی و علیرضا نظری جهرمی به عنوان علی البدل هیات مدیره برگزیده شدند. همچنین میثم دو مهری به عنوان بازرس اصلی و رستگار توحیدی به عنوان بازرس علی البدل به مدت سه سال انتخاب شدند.

نوشته های مرتبط