پیام دکتر مرادی در هفته کارگر

پیام دکتر مرادی در هفته کارگر

دکتر مرادی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، شرکت توسعه صنایع بهشهر همزمان با هفته کارگر، در پیامی هفته کارگر را به کارگران شرکت های تابعه گروه تبریک گفت، و بر همکاری و ایجاد زنجیره تولید تاکید کرد.
لینک خبر

نوشته های مرتبط