شفافیت و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی

شفافیت و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی

شفافیت و بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی

دکتر تقوا منش در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی بهپاک، ضمن تقدیر از عملکرد هیات مدیره شرکت صنعتی بهپاک، خطاب به سهامداران خرد گفت؛ حقوق شما حقوق ما است و ما در شرکت توسعه صنایع بهشهر به دنبال ایجاد یک زنجیره تامین و ایجاد ارزش افزوده هستیم. تقوا منش ادامه داد؛ ما به عنوان سهامدار عمده در شرکت های تابعه با شفافیت به دنبال بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی و ایجاد هم افزایی و رشد تولید هستیم. و در همین راستا در روزهای اخیر مصبوبه ای رو پیرو منویات مقام معظم رهبری و حفظ منافع سهامداران به هیات مدیره شرکت صنعتی بهپاک ابلاغ کردیم که در آن هیات مدیره ملزم شده تا از انواع روش ها، تامین مالی و جذب سرمایه نماید. معاون امور شرکت های شرکت توسعه صنایع بهشهر افزود، با حمایت از شرکت و تیم مدیریتی حاضر در آن می توانیم به افزایش تولید و سوددهی دست پیدا کنیم. وی ادامه داد، برای انتخاب مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک، بیش از 200 نفر از مدیران توانمند در این صنعت را بررسی کردیم تا در نهایت از مهندس دانا برای هدایت بهپاک دعوت به عمل آمد.

نوشته های مرتبط